הרב מרדכי אליהו
חדשות

אהבת הארץ של אור החיים הקדוש

רגיל היה גאון עוזינו ותפארתנו מו"ר חכם מרדכי אליהו זצ"ל לספר על האדמו"ר הקדוש מצאנז זצ"ל שהיה מחמיר על עצמו ומדקדק על קלה כבחמורה והיה

קרא עוד »