אזעקה

‏עזה 890 צנחנים

‏ינון, כאיש ציונות דתית משדרות מילואימניק ספרדי וכו' וכו' אני חייב להגיד לך שהקריקטורה של מקור ראשון כמו העיתון עצמו לא מייצג אותנו בכלום זה

‏ינון, כאיש ציונות דתית משדרות מילואימניק ספרדי וכו' וכו' אני חייב להגיד לך שהקריקטורה של מקור ראשון כמו העיתון עצמו לא מייצג אותנו בכלום זה

‏ינון, כאיש ציונות דתית משדרות מילואימניק ספרדי וכו' וכו' אני חייב להגיד לך שהקריקטורה של מקור ראשון כמו העיתון עצמו לא מייצג אותנו בכלום זה

‏ינון, כאיש ציונות דתית משדרות מילואימניק ספרדי וכו' וכו' אני חייב להגיד לך שהקריקטורה של מקור ראשון כמו העיתון עצמו לא מייצג אותנו בכלום זה

‏שלום ינון, ‏אני אדם דתי לאומי, למדתי בישיבה גבוהה, וגם נלחמתי בלבנון השניה (חצי דוח וינוגרד נכתב על הקרב שלנו בואדי סלוקי). ואני שואל את

‏שלום ינון, ‏אני אדם דתי לאומי, למדתי בישיבה גבוהה, וגם נלחמתי בלבנון השניה (חצי דוח וינוגרד נכתב על הקרב שלנו בואדי סלוקי). ואני שואל את

‏ינון, כאיש ציונות דתית משדרות מילואימניק ספרדי וכו' וכו' אני חייב להגיד לך שהקריקטורה של מקור ראשון כמו העיתון עצמו לא מייצג אותנו בכלום זה