שר התקשורת החליט על הפחתת גובה סכומי ערבויות של חברות תקשורת ב-50% עד 90%

שר התקשורת, חה"כ דודי אמסלם הורה היום על עדכון גובה סכומי ערבויות הרישיון לבעלי רישיונות תקשורת, שעיקרו הפחתת גובה סכומי ערבויות אלו ב- 50% עד 90%. בהמשך לבחינה שביצע המשרד בנושא ערבויות הרישיון הקיימות ברשותו, הוחלט לבצע עדכון של סכומי ערבויות אלה לאור שינויים בתנאי השוק לאורך השנים.

בחינת גובה סכומי הערבויות בראי החשיפה המשרדית העלה כי יש מקום לערוך הפחתה משמעותית בגובה ערבויות אלה.

עדכון זה יאפשר לבעלי הרישיון לחסוך בהוצאות הנוגעות להעמדת הערבות ולהחזקתה, באופן שיאפשר למפעילים להפנות הון ומשאבים לטובת השקעה בתשתיות, וכן להתמודדות טובה יותר עם משבר הקורונה שפקד אותנו בעת הזאת.

הקלה זו רלוונטית בעיקרה לעול הפיננסי שמשיתה ערבות הרישיון, הדורשת לא אחת העמדת בטוחות לבנקים לטובת מתן האשראי, תשלומי עמלות שנתיות ועוד. בכוחה של ההפחתה לתרום בנוסף גם להתפתחות התחרות בשווקים השונים באמצעות צמצום חסם כניסה, וזאת פרט לחסכון ולפינוי המשאבים.

עדכון הסכומים האמור מבטא את הניסיון שנצבר במשרד ביחס לערבויות הרישיון ולעיצומים הכספיים בחלוף הזמן, והוא נדרש בעת הזאת ביתר שאת. המשרד בחר להמשיך ולקדם את מועד קבלת ההחלטה בנושא מאחר והיא צפויה להטיב עם המפעילים והטבה זו עשויה להיות משמעותית מאוד בתקופת המשבר בה אנו מצויים.

כתבות אחרונות
ימנים בטוויטר
Twitter feed is not available at the moment.
הבהרה בעניין זכויות יוצרים

אנחנו עושים מאמץ גדול לאתר את בעלי הזכויות בצילומים.
השימוש ביצירות שבעל הזכויות בהן אינו ידוע או לא אותר נעשה לפי סעיף 27א ל"חוק זכויות יוצרים"
אם זיהיתם צילום ואתם בעלי הזכויות בו, יש לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל: ‏‪[email protected]‬‏

תגובות

✎ תגובה באתר

Subscribe
Notify of
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments

✎ תגובה באמצעות פייסבוק