בעקבות משבר הקורונה: השר אוחנה מקדם תזכיר חוק שיאפשר לגופים ציבוריים להעניק שירותים חיוניים באופן דיגיטלי

היום (ב') שר המשפטים אמיר אוחנה פרסם להערות הציבור תזכיר חוק המעניק את הסמכות לגופים ציבוריים להעניק שירותים חיוניים באופן דיגיטלי, ומבקש מן הציבור להגיש את הערותיו והארותיו בשבוע הקרוב.

השר אוחנה מקדם את המהלך בעקבות מצב החירום שנגרם כתוצאה מנגיף הקורונה וכחלק מהמאבק בהתפשטותו, באופן שיאפשר לצמצם ככל הניתן את המגע הפיזי הלא-הכרחי בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומתוך מטרה לצמצם בבירוקרטיה שמקשה על האזרחים לקבל את השירותים החיוניים.

מדובר בהוראת שעה המיועדת לשישה חודשים, עם אפשרות להאריכה בשלושה חודשים נוספים בכפוף לאישור ועדה בכנסת.

לפי הוראת השעה, משרדי הממשלה על יחידותיהם השונות תאגידים שהוקמו לפי חוק, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות או חברות בת-ממשלתיות – יוכלו, באישורו של השר או הגורם המחליט הנוגע בדבר, לספק לאזרחי ישראל שירותים חיוניים מרחוק ובאפן דיגיטלי, בין אם מדובר בכל התהליך או בחלק ממנו.

יודגש כי השר או הגורם המחליט הנוגע בדבר רשאי לקבוע, לעניין שירות מסוים, כי גוף ציבורי יהיה רשאי לסטות מההוראות הקובעות את אופן מתן השירות החיוני – על-מנת שיוכל לתת שירות זה כשירות מרחוק, כל עוד יבטיח כי השירות יינתן באופן שבו לא ייפגעו התכליות בבסיס אופן מתן השירות החיוני (לפי אותו חיקוק) וכן בשים לב לשמירה על הפרטיות ועל שירות מאובטח ומהימן במידה מספקת.

כך, למשל, מוצע בין היתר לאפשר חלופות על דרישה לנוכחות פיזית, על דרישה למסור מסמך מקור או דרישות אחרות לגבי מהימנות של מסמך, להמצאה בדרך מסוימת של מסמך (דואר רשום, מסירה ביד וכו'), וכן גם דרישות הנוגעות למתן הסכמה בדרך מסוימת וכיוצא בזה.

כתבות אחרונות
ימנים בטוויטר

Twitter feed is not available at the moment.

הבהרה בעניין זכויות יוצרים

אנחנו עושים מאמץ גדול לאתר את בעלי הזכויות בצילומים.
השימוש ביצירות שבעל הזכויות בהן אינו ידוע או לא אותר נעשה לפי סעיף 27א ל"חוק זכויות יוצרים"
אם זיהיתם צילום ואתם בעלי הזכויות בו, יש לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל: ‏‪[email protected]‬‏

תגובות

✎ תגובה באתר

Subscribe
Notify of
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments

✎ תגובה באמצעות פייסבוק